Září 2011

Střípky naděje

12. září 2011 v 9:46 My life
Události minulého týdne jsou zarážející a smutné. S nechutí sleduji zprávy a čekám, co se zas u nás, ale i ve světě událo. A mé srdce pláče. Copak se na tomto světě nenajde špetka něčeho dobrého a veselého, co by nám ulehčilo trápení všedního dne?
Najde. Možná jsou to jen střípky, ale když je poslkádáme dohromady, vznikne celé zrcadlo a mi jej svými city slepíme do celku.
Také si uvědomme, že na tomto světě nejsme sami, ale máme kolem sebe přátele, rodinu a známé. Nemusíme přece všechno řešit sami.
Škoda, že jsme tak strašně nešikovná, protože jinak bych svoje pocity nevyjádřila tímto článkem, ale písní. Budu se prostě muset více snažit :)

Šok

3. září 2011 v 20:26
Myslím si, že název tohoto článku je příhodný.
Ve čtvrtek 2.9. mě opravdu postihl šok spolu s velkým zoufalstvím a smutkem.
Představte si moji situaci.